ჩვენი გუნდი

ნინო ხიდეშელი

ბუღალტერი

ზეინაბ მამფორია

ბუღალტერ-კონსულტანტი

გიორგი მშვიდობაძე

აუდიტორის ასისტენტი

ნინო ხეთაგური

ბუღალტერ-კონსულტანტი