ჩვენი გუნდი

გიორგი ყაველაშვილი

მმართველი პარტნიორი

ნატო მუხიაშვილი

მმართველი პარტნიორი, აღმასრულებელი დირექტორი

ლილი კოღუაშვილი

უფროსი აუდიტორი

ელენე კიკნაძე

ბუღალტერ-კონსულტანტი

ეკა მუხიაშვილი

ბუღალტერი