ჩვენი გუნდი

ლილი კოღუაშვილი

უფროსი აუდიტორი
 • განათლება:
 •  
 • დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის სკოლა, სპეციალობა ფინანსები და საბანკო საქმე. არის ფინანსების მაგისტრი.
 •  
 • ლილი საუბრობს ინგლისურად და რუსულად.

 

 • სამუშაო გამოცდილება:
 •  
 • 2014 წლიდან: შპს „ალტიდო“  - უფროსი აუდიტორი
 • 2011 წლიდან: საქართველოს უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის მოწვეული სპეციალისტი (კითხულობს ლექციებს საგანებში - ეკონომიკისა და ბიზნესის საფუძვლები და სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები)
 • 2013 – 2014: შპს „პაპიაშვილი კონსალტინგ გრუპ - KRESTON INTERNATIONAL“  - აუდიტორი
 • 2012: შპს „ედრესი“  -  ბუღალტერი
 • 2012: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ახალგაზრდული ასოციაცია - უკეთესი მომავლისათვის - ბუღალტერი
 • 2011 - 2012: აუდიტორული კომპანია შპს „ბიზნესის მართვის ბიურო“  - აუდიტორ–კონსულტანტი
 • 2010 - 2011: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თბილისის რეგიონული ცენტრის მიმდინარე კონტროლის საგადასახადო კამერალური შემოწმებების განყოფილების ოფიცერი
 • 2010: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ასისტენტთა სამმართველოს ასისტენტი
 • 2008 - 2009: საქართველოს ეკონომიკის პროგნოზის ორგანიზაცია, მაკროეკონომიკის განყოფილება - ინფლაციის მენეჯერი

 

 • განვლილი კურსები და სერტიფიკატები:
 •  
 • 07/12/2013: შემოსავლების სამსახურის ალტერნატიული აუდიტორთა შესარჩევი ტესტირება, ტესტის შედეგი: 74%, სერტიფიკატი ძალაშია: 31/12/2013-31/12/2016 
 • 2011, 2012, 2013: საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები 
 • 2010: შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის სტაჟიორების მომზადების კურსი)  
 • 2009: სს „ზირაათ ბანკი“, თურქეთი, ანკარა, სტაჟიორი
 • 2009: სს „ბაზის ბანკი“, მიკროსესხებისა და გაყიდვების განყოფილება, სტაჟიორი