ჩვენი გუნდი

ელენე კიკნაძე

ბუღალტერ-კონსულტანტი
 • განათლება:  
 •  
 • ელენემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი, ბაკალავრი.
 •  
 • ელენე საუბრობს ფრანგულ და რუსულ ენებზე.

 

 • სამუშაო გამოცდილება:

 • 2013 წლიდან: შპს ალტიდო - ბუღალტერ-კონსულტანტი
 • 2013: შპს ედრესი - ბუღალტერი
 • 2011-2013: შპს ბორიო ინთერნეიშენელ - მთავარი ბუღალტერი

 

 • განვლილი კურსები და სერტიფიკატები:
 •  
 • 2008-2009: ბაფი, ACCA Training (წიგნი 1.1 - ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, წიგნი 1.2 - ფინანსური ინფორმაცია მენეჯერებისთვის, წიგნი 2.1 - ინფორმაციული სისტემები, წიგნი 2.3 - საგადასახადო საქმე)
 • 2008: სადაზღვევო საქმე - ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია.