ჩვენი გუნდი

ნატო მუხიაშვილი

მმართველი პარტნიორი, აღმასრულებელი დირექტორი
 • განათლება:  
 •  
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - მართვის ავტომატიზირებული სისტემები.
 •  
 • ნატო ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.
 • სამუშაო გამოცდილება:
 •  
 • 2013 წლიდან: შპს ალტიდო - მმართველი პარტნიორი, აღმასრულებელი დირექტორი
 • 2010-2013: შპს ედრესი - მთავარი ბუღალტერი
 • 2007-2010: სს პროკრედით ბანკის სათაო ოფისი - უფროსი ბუღალტერი
 • 2004-2007: სს პროკრედით ბანკის ცენტრალური ფილიალი - ბუღალტერი
 • 2002-2004: სს პროკრედით ბანკის ლილოს განყოფილება - ბუღალტერი
 • 1999-2002: სს ინტელექტბანკის ფოთის ფილიალი - მთავარი ბუღალტერი
 • 1998-1999: სს ინტელექტბანკის ფოთის ფილიალი - ეკონომისტი
 • 1997-1998: სს ინტელექტბანკის ფოთის ფილიალი - მოლარე
 • 1997-1997: სს ინტელექტბანკის ფოთის ფილიალი - მდივანი

 

 • განვლილი კურსები და სერტიფიკატები:
 •  
 • 2005-2014: ბაფი, ACCA Training (საწყისი ეტაპი - I დონე, სერტიფიცირების ეტაპი - II დონე, პროფესიული სწავლების ეტაპი - III დონე)
 • 2004: პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია:
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა 
 • მთავარი ბუღალტერის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა