მისია

ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინებით ხელმისაწვდომი და ღირებული მომსახურეობა გავუწიოთ ჩვენს კლიენტებს მათი საქმიანობის წარმატებაში.

 

ჩვენი მიზანია: ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დავეხმაროთ ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის პრობლემების გადაწყვეტაში. საქართველოს საწარმოებში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველვყოთ მომსახურების მაღალი ხარისხი, ჩვენს კლიენტებს გავუმართლოთ ნდობა და გავუმარტივოთ საქმიანობა, ხელი შევუწყოთ ჩვენი კლიენტების ეკონომიკურ ზრდას და მომგებიანობის ამაღლებას.

 

ჩვენი პრიორიტეტი: ინდივიდუალური მიდგომა პარტნიორების მიმართ, პროფესიული კომპეტენტურობა, მაღალი პასუხისმგებლობის გუნდი, მოქნილობა და კრეატიულობა, ჩვენ ვფიქრობთ ხანგრძლივ თანამშრომლობაზე

 


კონკურენტული პრიორიტეტულობა: ჩვენი გუნდის წევრების მრავალწლიანი გამოცდილება საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში აუდიტისა და კონსულტაციის სპეციფიკის ცოდნა, აუდიტის წარმოების მეთოდიკის ზედმიწევნით ცოდნა, საქართველოს კანონმდებლობის საუკეთესოდ ფლობა, შესრულებული სამუშაოს მაღალი ხარისხი, შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და მომსახურების ღირებულების მომგებიანი შეფარდება.