ბლოგი

„ესტონურ მოდელზე“ მყოფი კომპანიებისთვის ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქონის საჭიროება მოგების გადასახადით დაბეგვრის არსებული მოდელის პირობებში

2024-01-30T16:24:30+04:0030-01-2024|

საქართველოს გადასახადო კოდექსის 983-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ზ) ქვეპუნქტით მოგების

სავალდებულოა თუ არა გადამხდელისთვის მეთოდური მითითებების და სიტუაციური სახელმძღვანელოების შესრულება?

2023-12-15T16:40:30+04:0010-12-2023|

შემოსავლების სამსახური პერიოდულად გამოსცემს მეთოდურ მითითებებს და სიტუაციურ სახელმძღვანელოებს ამა

საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლი (არაპირდაპირი მეთოდები) გადასახადის გადამხდელის სასარგებლოდ

2023-11-20T14:16:21+04:0016-11-2023|

საგადასახადო კოდექსის 73-მუხლი-ს მე-5 ნაწილი საგადასახადო ორგანოს უფლებას აძლევს „პირის

ყველა შემთხვევაში თავისუფლდება თუ არა მოგების გადასახადისგან „ესტონურ მოდელზე“ მყოფ საწარმოებს შორის უსასყიდლო მიწოდება?

2023-11-06T22:39:18+04:0006-11-2023|

2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი

Go to Top