საქმიანობის სახეები

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობენ კომპანიები, რომლებიც საქმიანობენ ეკონომიკის შემდეგ სფეროებში:


 • წარმოება
 • საცალო ვაჭრობა
 • საბითუმო ვაჭრობა
 • სარესტორნო მომსახურება
 • სასტუმრო მომსახურება
 • ფინანსური მომსახურება
 • სამედიცინო მომსახურება
 • მშენებლობა
 • განათლება
 • დისტრიბუცია
 • საერთაშორისო გადაზიდვები
 • ოპერაციები უძრავი ქონებით