• პროექტების შეფასება (Due diligence)
  • იურიდიული კონსულტაციები
  • საბანკო და საფინანსო დაწესებულებებთან კომპანიის ურთიერთობის წარმართვა.
  • ბიზნეს გეგმების, პრეზენტაციების, პროექტების მომზადება ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხმარებისთვის.

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობენ: