აუდიტორული
მომსახურება

საბუღალტრო
მომსახურება

საგადასახადო
საკითხები

საკონსულტაციო
საქმიანობა

აუდიტორული
მომსახურება

საბუღალტრო
მომსახურება

საგადასახადო
საკითხები

საკონსულტაციო
საქმიანობა

ჩვენი მიზანია ჩვენს მომხმარებლებს დავეხმაროთ ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის პრობლემების გადაწყვეტაში. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველვყოთ მომსახურების მაღალი ხარისხი, ჩვენს მომხმარებლებს გავუმართლოთ ნდობა და გავუმარტივოთ საქმიანობა. ხელი შევუწყოთ ჩვენი მომხმარებლების ეკონომიკურ ზრდას და მომგებიანობის ამაღლებას.

საქმიანობის სფეროები

ჩვენ მომსახურება მოიცავს ეკონომიკის ყველა სფეროს:

 • წარმოება
 • საცალო და საბითუმო ვაჭრობა
 • სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება

 • თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიები

 • ფინანსური მომსახურება
 • მშენებლობა
 • განათლება
 • სამედიცინო მომსახურება
 • სოფლის მეურნეობა
 • დისტრიბუცია
 • საერთაშორისო გადაზიდვები
 • ოპერაციები უძრავი ქონებით